Loading
您所在的位置:首页 > 新闻中心 > 焦点新闻 > 正文

伊敏河河道整治及生态恢复工程纪录片

日期:2015/10/19 15:09:03
作者:管理员
字体大小:
s3.jpg第一期 旧貌新颜伊敏河               http://v.youku.com/v_show/id_XMTM1Nzk2MzIwMA==.html (点击链接查看)第二期 千面伊敏河             http://v.youku.com/v_show/id_XMTM1Nzk5NDI0NA==.html (点击链接查看)第三期 会讲故事的伊敏河             http://v.youku.com/v_show/id_XMTM2NjQyMTY4MA==.html (点击链接查看)第四期 两岸人与河
              http://v.youku.com/v_show/id_XMTM1ODA1OTQ5Mg==.html (点击链接查看)第五期 温故知新伊敏河             http://v.youku.com/v_show/id_XMTM2NjQ0MjU3Mg==.html (点击链接查看)第六期 伊敏河畔花海香
             http://v.youku.com/v_show/id_XMTM2NjQ0ODU4OA==.html (点击链接查看)第七期 历久弥新蒙古之源(上)
             http://v.youku.com/v_show/id_XMTM2NjkxNjU3Mg==.html (点击链接查看)第七期 历久弥新蒙古之源(下)             http://v.youku.com/v_show/id_XMTM2NjkxOTU3Ng==.html (点击链接查看)第八期 鲜卑文化源远流长(上)             http://v.youku.com/v_show/id_XMTM2NjkyMjA0OA==.html (点击链接查看)第八期 鲜卑文化源远流长(下)             http://v.youku.com/v_show/id_XMTM2NjkyMjA1Ng==.html (点击链接查看)第九期 伊敏河畔花草香
             http://v.youku.com/v_show/id_XMTM3MjUyODM2NA==.html (点击链接查看)第十期 伊敏河:流淌的歌             http://v.youku.com/v_show/id_XMTM3MjUyODY2MA==.html (点击链接查看)
更多>>网友评论
发表评论